گریز خورشید

گریز خورشید
گریز خورشید

یک روز مانده به آخر اردیبهشت ، و من بر آنم که برای یک پیاده روی سبک  به یکی از زیباترین مناطق ییلاقی تهران  پا بگذارم .

نمی شود نرفت ، هم آخر اردیبهشت است ، هم هوا جوری خاص که گاه می بارد و گاه خوشید می نازد .

پسندیدم(۸)نپسندیدم(۰)
Continue Reading