خط کناره یا خط زباله ؟

گیلان

چشم انداز کوهستانی و بسیار زیبا ، این طبیعت را بسیار دوست می دارم و خیلی از وقتها بیشتر از پوشش سبز مناطق جلگه ای و جنگلی گیلان . از تهران به سمت رشت  در حرکت هستم اما یک چیز مرا رنج می دهد ، رنجی عمیق درونم حس می کنم و هر چه به سمت رشت مرکز استان نزدیک تر می شوم دردم بیشتر می شود .
لوشان ، منجیل ، رودبار ، امام زاده هاشم ،پارک جنگلی سراوان و در امتداد راه تا رشت . آنچه که در دو طرف جاده دیده می شود انواع انباشت زباله ها است . از بطری های پلاستیکی آب معدنی گرفته تا گونی های بزرگ زباله …….

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۰)
Continue Reading