کوروش

کوروش

نامش رمضان علی بود ، بچه های محل و فک و فامیل کوروش صدایش می کردند . کوروش در سال ۱۳۵۲ در روستای ماشک تهرانچی به دنیا آمد . تحصیلاتش سیکل بود ، حدود ده سال پیش پدر و مادرش را از دست داد و به همراه خواهر کوچکش فاطمه تنها ماند . برادر و خواهر بزرگتر از خودش هم داشت ، اما آنها ازدواج کرده بودند و هر کدام سمت و سویی .

پسندیدم(۲۳)نپسندیدم(۰)
Continue Reading