خط کناره یا خط زباله ؟

گیلان

چشم انداز کوهستانی و بسیار زیبا ، این طبیعت را بسیار دوست می دارم و خیلی از وقتها بیشتر از پوشش سبز مناطق جلگه ای و جنگلی گیلان . از تهران به سمت رشت  در حرکت هستم اما یک چیز مرا رنج می دهد ، رنجی عمیق درونم حس می کنم و هر چه به سمت رشت مرکز استان نزدیک تر می شوم دردم بیشتر می شود .
لوشان ، منجیل ، رودبار ، امام زاده هاشم ،پارک جنگلی سراوان و در امتداد راه تا رشت . آنچه که در دو طرف جاده دیده می شود انواع انباشت زباله ها است . از بطری های پلاستیکی آب معدنی گرفته تا گونی های بزرگ زباله …….

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۰)
Continue Reading

گیلان ، بهمن ماه ۹۳

من دریاها را دوست دارم

دبستان شهید لواسانی ماشک تهرانچی

بیست و پنج بهمن ماه هزارو سیصد و نود و سه ، ساعت ۱۰ صبح دبستان شهید لواسانی ماشک ، شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان .

ساعت ۸ صبح پس از صرف صبحانه با خانواده ام و در حالی که کیانا و سهیل کوچولو نیز تحت هر شرایطی همراهیم می کردند احساسی را تجربه می کردم که از همیشه متفاوت تر بود ،

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۱)
Continue Reading