باسعیدو ، اردیبهشت ۱۳۹۵

باسعیدو

پایت را روی گاز ماشین که می گذاری باید به این فکر کنی ۱۴۴ کیلومتر راه را باید گاز بدهی و یادت هم نرود که کلاچ و ترمز بگیری و در ذهن خود تجسم کنی که می خواهی یکی از زیباترین جاده های ایران را که به انتهای جزیره قشم می رسد را رانندگی کنی .
درست حدس زدی می خواهیم برویم به غربی ترین روستای جزیره قشم در محدوده بخش شهاب شهرستان قشم .
آخرین روستایی که می شود گفت اگر جزیره قشم را به شکل یک دلفینی که بر روی آب آمده است در نظر بگیری که بالش هم کاملا مشخص است ، می توان گفت باسعیدو در دم این دلفین بزرگ قرار دارد .
روستایی با ۴۷۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر .

پسندیدم(۸)نپسندیدم(۰)
Continue Reading