اسلامشهر ، بهمن ۱۳۹۴

درخت ، آری

کارگاه آموزشی « سیاره خود را نجات دهیم » در دبستان دخترانه امام خامنه ای شهرستان اسلامشهر برزگرار شد .

از اواسط بهمن ماه ، بعد از پیشنهاد پدر یکی از دانش آموزان این دبستان جهت اخذ مجوز برای اجرای برنامه اقدام نمودم که متاسفانه اخذ مجوز و هماهنگی با مدیر مدرسه به سختی انجام شد ، به طوری که وارد مدرسه هم  که شدم مشخص نبود برنامه اجرا می گردد یا خیر .

پسندیدم(۲)نپسندیدم(۰)
Continue Reading